Total Pageviews

Saturday, September 14, 2013

ഡോളറു കാലത്തെ ഓണം

മല്ലിക്കും ജമന്തിക്കും 
ഡോളറിലാണത്രെ വില.
തെച്ചിക്കും  തുമ്പയ്ക്കും 
യൂറോയിലും !
മാവേലിക്കു മുന്നിലെ ക്യൂ 
മാർക്കറ്റോളം നീണ്ടു  കിടക്കുന്നു 
ലോണെടുത്തും ഓണമുണ്ണണമെന്ന്  
പുതുമൊഴി.

ഒന്നും വാങ്ങാതെ 
തിരിച്ചു നടന്നു 
മടിക്കുത്ത് കഴിച്ച് 
നിലത്ത് കുടഞ്ഞിട്ടു.
നോട്ടുകളെടുത്ത്
മകൾ പൂക്കളമിട്ടു 
നാണയങ്ങളെടുത്ത്
അമ്മ പായസവും വച്ചു.!  

No comments:

Post a Comment